Close

Deklaracja dostępności

K.R.B. Nowy Dom Krystian Grzesik dokłada wszelkich starań aby strona www.ikosztorys.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Informacje dla użytkowników serwisu

 1. Język strony w wersji polskiej i niemieckiej został określony w kodzie strony.
 2. Wszystkie strony serwisu posiadają strukturę nagłówkową.
 3. Staramy się aby zamieszczone na stronie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
 4. W miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym.
 5. Poruszanie się po serwisie jest możliwe za pomocą klawisza Tab klawiatury.
 6. Dotarcie z klawiatury do obszaru głównego strony jest możliwe poprzez Skip linki (przejdź do głównej treści).
 7. Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne obramowanie (fokus).
 8. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.
 9. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie, o czym użytkownik jest informowany.
 10. Staramy się ograniczać publikację plików PDF, publikując treści bezpośrednio w serwisie.
 11. Slajder na stronie głównej, banery i animacje nie migają w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 12. Informacje zamieszczone w serwisie są regularnie przeglądane i aktualizowane.

Podstawa prawna

19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – według załącznika nr 4 – zgodnie z WCGA 2.0 (czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.0) na poziomie AA.